Eininga kan og fungera som eit koordinerande bindeledd mellom arrangør og aktuelle etatar, samt gi råd og rettleiing til den vidare prosessen. 

Ta kontakt med: kultur@stord.kommune.no 

Meir informasjon eining for kultur, finn de på eining for kultur - Stord kommune