Lån og leige av offentleg areal

Torg

Leige av torgplass - Stord kommune

Veg

Dersom du ønskjer å nytta kommunal veg og parkeringsanlegg til arrrangement, må du søkja om arbeidsvarsling i leidningsportalen til Geomatikk, digital løysing.

Kontaktperson er arbeidsleiar på veg, Yngvar Mathisen.

Bruk av veg og parkeringsanlegg - Stord kommune

Hamn og kaiområde

For lån eller leige av kaiområde, ta kontakt med Stord hamn

Kontaktperson er hamnesjef, Inge Espenes.

Anna kommunal grunn

For lån eller leige av anna kommunal grunn, ta kontakt med tekniske tenester  

Kontaktperson er einingsleiar tekniske tenester, Arne Bjelland.

Museumsparken + scene

Ønskjer du eit lokale utanom det vanlege til arrangementet ditt? Sunnhordland Museum har fleire lokale med historisk særpreg som me leiger ut til for eksempel møte, konferansar, bursdagar, firmafestar, konfirmasjonar, barnedåp og bryllaup. 

Utleige - Sunnhordland Museum

Friområde

Vaskeriplanet badestrand

Ådlandsvatnet badestrand

Dagfinnsvikjo badestrand

Sætrevik badestrand

Innandørsarrangement

Skal du arrangera innandørs ta direkte kontakt med eigar av arenaen. Vidare følgjer ei oversikt over andre innandørs arrangementsområde