Tilsette

Namn og funksjon

Kontaktinformasjon

Anne Lene Østvold Jordåen
Einingsleiar

Telefon
53 49 69 05 / 480 43 386

Herdis Elin Belsvik
Avdelingsleiar Stord kulturhus (inkl. kino og symjehall)

Telefon
53 49 69 58 / 975 52 213

Gareth Whittaker
Avdelingsleiar/ rektor Stord kulturskule

Telefon
53 49 69 05/ 415 40 917

Elin Mariboe
Avdelingsleiar Stord fokebibliotek

Telefon
53 49 69 73

Trond Leirvik Onarheim
Kulturrådgjevar/ festivalkoordinator

Telefon
53 49 69 59 / 911 01 239

Ragnhild Tveit
Kulturrådgjevar

Telefon
53 49 69 65 / 977 17 024

Aud Jorunn Mjånes
Fagansvarleg - Tilrettelagt fritid

Telefon
53 45 64 69 / 988 39 604

Margunn Hamre Vassdal
Leiar for Frivilligsentralen/ BUA

Kontor i Hamnegata 20 - 5411 Stord

Telefon
900 18 404

Stein Eldøy Rosland
Prosjektleiar Fritidskortet

Telefon
924 49 211

Her finn du tilsette i Stord folkebibliotek  
Her finn du tilsette i Stord kulturhus, kino og symjehall  
Her finn du tilsette i Stord kulturskule