Kontakt oss / tilsette

Namn og funksjonKontaktinformasjon
Anne Lene Østvold Jordåen
Einingsleiar
Telefon
480 43 386
Herdis Elin Belsvik
Avdelingsleiar Stord kulturhus (inkl. kino og symjehall)
Telefon
975 52 213
Gareth Whittaker
Avdelingsleiar/ rektor Stord kulturskule
Telefon
53 49 69 05/ 415 40 917
Elin Mariboe
Avdelingsleiar Stord folkebibliotek
Telefon
53 49 69 73
Sylve Rusten
Rådgjevar idrett- og friluftsliv
Telefon
900 92 581
Runa Nordahl
Kulturrådgjevar/ bibliotekar
Telefon
53 49 69 75
Trond Leirvik Onarheim
Kulturrådgjevar/ festivalleiar
Telefon
911 01 239
Ragnhild Tveit
Kulturrådgjevar
Telefon
977 17 024
Aud Jorunn Mjånes
Fagansvarleg for Tilrettelagt fritid
Telefon
988 39 604

Margunn Hamre Vassdal
Leiar for Frivilligsentralen/ BUA

Kontor i Hamnegata 20 - 5411 Stord

Telefon
900 18 404
Stein Eldøy Rosland
Prosjektleiar Fritidskortet
Telefon
924 49 211

 

Her finn du tilsette i Stord folkebibliotek

Her finn du tilsette i Stord kulturhus, kino og symjehall

Her finn du tilsette i Stord kulturskule