Me kan blant anna hjelpe deg med:

  • Opprette din eigen e-post
  • Bruk av Noreg.no som er ein oversikt over alle offentlege tenester
  • Finne fram på kommunen si heimeside
  • Hjelp til søknad om kommunale tenester
  • Korleis bruke bibliotekets digitale tenester
  • Bruk av helsenorge.no

Me har PC du kan låne, men du kan og ta med din eigen pc, nettbrett eller mobil. Hugs naudsynt påloggingsinformasjon som BankID eller MinID.

 

Her kan du bestille time:

Rettleiingstimane er på måndagar, tysdagar og torsdagar mellom klokka 12:00 og 14:00.

Timen varer ca. 45 minutt.

Ring eller send sms til 482 13 206 eller send e-post til folkebiblioteket[at]stord.kommune.no