Møtet den 14. mai går med synfaringar på skular i område sentrum -Møteinnkalling OKU 14.05.24 (elementscloud.no)

Bakgrunn for ekstramøtet den 21. mai er at administrasjonen har behov for tid til å gå gjennom og handsame innspel til saka om skulestruktur og skuleanlegg.