Som følgje av at maksprisen vert redusert vil inntektsgrensa for inntektsgradert foreldrebetaling vera 366 667 kr per år.

Inntektsgrensa for gratis kjernetid for barn i barnehage som er 2-6 år vil vera 642 700 per år. 

Du kan søkja om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid for barnehageåret 2024/25 frå 1. mai. For å vera sikra redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid frå oppstart nytt barnehageår, må du søkja innan 1. juni. 

Til meir informasjon og søknadsskjema om redusert foreldrebetaling