Dokument

Plandokument til offentleg ettersyn finn du i kommunen sitt planregister, arealplaner.no.

Ope møte

Det vert ope informasjons- og dialogmøte tysdag 09. Januar 2024 klokka 13:00 i kommunestyresalen, Stord rådhus.

Eventuelle merknader til norma skal sendast kommunen

Send inn merknader innan 19.01.2024.