Søknad om leksehjelp

Elevar på 5.- 7. trinn har rett på gratis leksehjelp. Kvart år skal elevane få minimum ein time i veka, og til saman åtte timar i veka i løpet av desse tre åra.

Alle felta merka med * MÅ fyllast ut. Dersom skjema er riktig utfylt, skal du få opp ei kvitteringsside når du har trykt på Send-knappen. Dersom dette ikkje skjer, må du sjekka om det er noko du har gløymt å fylla ut. Meld feil på skjema til nettsida@stord.kommune.no