For å få ei meir effektiv og framtidsretta forvaltning av hjort i Stord og Fitjar, utarbeida Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor i 2005 ein forvaltningsplan for hjorten på Stordøya. Planen er revidert og vedteke i kommunestyret 27.09.2018.