Kommunestyret vedtok strategisk hamneplan 22.06.21

Planen inneheld fire målsettingar med strategiar og tiltak, saman med strategiar for kaiar og eigedomar og retningsliner for fartøy og andre farkostar til kai i Leirvik hamn og i Eldøyane, synleggjer dei strategiske grepa ein ynskjer i drifta.