Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedelplanar

Overvatn

Planprogram for kommunedelplan for overvatn er lagt ut på høyring med merknadsfrist 26. mars 2021.

Rehabilitering, helse og omsorg

Planen blei vedteken i kommunestyret 22.09.22 og omhandlar tidsrommet 2022-2031.

Kommunedelplan for skuleanlegg

Kommunedelplan for skuleanlegg (Skulebruksplan) 2019-2027 vart vedteken i kommunestyret 17.12.20.

Trafikksikringsplan

Kommunestyret vedtok 17.02.22 kommunedelplan trafikksikring 2022-2025.

Vassforsyning

Kommunestyret vedtok 12.02.2015 kommunedelplan for vassforsyning.

Veg - hovudplan

Hovudplan veg 2014-2019 - kommunedelplan for Stord kommune vart vedteke av kommunestyret 22. mai 2014.

sykkelbyen_stord_foto_synleg (17)