Teamet har faste møte med ordførar og varaordførar kvar veke.

Rådmannsteamet inngår i kommunen si kriseleiing og møtest elles ved behov.

Sentrale oppgåver for rådmannsteamet 

  • Overordna leiing
  • Kommunal beredskap
  • Informasjon og kommunikasjon