Eininga er organisert i eit team.

Fagområda i kommunen nyttar ulike fagprogram. Fleire av desse inneheld personsensitive opplysningar og set særskilde krav til informasjonstryggleik og infrastruktur.

Stord kommune har eit komplekst nettverk med høge krav til effektivitet og tryggleik. Ei sentral oppgåve for IKT-eininga er å standardisere infrastruktur og programvare. IKT driftar eigne serverrom, nettverk og klientar i tillegg til telefoni-løysinga for kommunen.

Det er eit strategisk val at me i størst mogeleg grad skal nytta felles IKT-system og fagsystem som vert drifta sentralt.

Stord kommune har i dag eit moderne driftsmiljø og infrastruktur basert på Windows-plattforma. Som kontorstøttesystem nyttar Stord kommune Microsoft 365.

Brukarstøtte

IKT-eininga har eige kundeoppfølgingssystem for brukarstøtte. Dette er berre tilgjengeleg internt for brukarane i Stord kommune. Tilsette finn den på pc`en sin.

Brukarstøttetelefonen er bemanna frå 08:00 til 10:00 og 13:00 til 15:00 kvardagar. Tlf. 53 49 66 65.

Informasjonstryggleik

IKT-eininga har ansvar for den gjennomførande delen av informasjonstryggleiken, og IT-sjefen er medlem i kommunen sitt tryggleiksforum.

Tilsette

IT-sjef Gisle Østrem
Tlf. 975 52 005

Kontakt oss

Brukarstøtte IKT (intern)
Tlf. 53 49 66 65

 

Besøksadresse

SKE bygget heiane
Rundehaugen 45
5412 Stord

Postadresse

Postboks 304
5402 Stord

Tilsette

Namn

Tittel

Gisle Østrem

Tlf:  975 52 005

E-post: ikt@stord.kommune.no

Einingsleiar

Britt Tone Idsøe

Systemansvarleg Agresso

Espen Nylund

IKT-rådgjevar

Iren Valvik

Systemkonsulent

Leif-Arne Helland

IT-konsulent

Magnhild Bjørk Mo

IT-konsulent

Ilhan Yirmi

Driftsoperatør IT

Atle Midtbø

IT-konsulent

Hans Olav Petterteig

Driftsoperatør IT