Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedelplanar

Avløp og vassmiljø

Stord kommunestyre vedtok 12. februar 2015 kommunedelplan for avløp og vassmiljø 2015-2026.

Barnehage

Kommunestyret vedtok i møte 19.03.15 kommunedelplan barnehage 2015-2025.

E39 Heiane- Ådland/Nordre Tveita

I medhald av Plan- og bygningslova § 11-16 andre ledd vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.07.2017 at alternativ 4 i kommunedelplan for E39 Heiane – Ådland/ Nordre Tveita skal leggjast til grunn for vidare reguleringsplanlegging.

Fastsamband til Huglo

Kommunedelplan for fastsamband Huglo vart vedteken i Stord kommunestyre i møte 20.12.2012 og Tysnes kommunestyre i møte 19.02.2013.

Ferjesambandet Stord-Kvinnherad

Føremålet med planarbeidet er å finna ny lokalisering av ferjeleiet på Stord slik at ferjesambandet kan bli kortare og meir effektivt for dei reisande og for samfunnet elles. 

Huglo

Stord kommunestyre vedtok i møte 16.12.2010 kommunedelplan for Huglo.

Leirvik

Stord kommunestyre vedtok i møte 6. desember 2007 revidert kommunedelplan for Leirvik.

Kaifronten i Leirvik med fullmåne

Oppvekst - kvalitetsutviklingsplan

Kommunedelplanen Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 for oppvekstområdet blei vedteken i komité for oppvekst 27.05.2014.