• tilbod om  støttesamtalar
  • hjelp til praktiske gjeremål (som t.d. å bestilla time hjå lege/tannlege, NAV)
  • måltid kvar dag
  • Miljøaktivitar
  • Internett og PC er tilgjengeleg 

Om lokala

Lågterskel helsestasjon held til  i Lønningsåsen 9 A, inngang på langside mot rehab.senteret. Me har eiga stove m/kjøkkenkrok og stort aktivitetsrom, samt fleire kontor, møterom og samtalerom.

Opningstider

Måndag - fredag: kl 09.00 - 14.00