Buplikt

Buplikt betyr at nokon må bu på ein eigedom. 

Meir informasjon om buplikt finn du på landbruksdirektoratet.no

Driveplikt

Reglane om driveplikt gjeld alle eigarar av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eigarar av ein eigedom med jordbruksareal driveplikt i heile eigartida. Dette gjeld alle som eig slik eigedom frå 1. juli 2009. Driveplikta kan vera gyldig ved at eigaren driv sjølv, eller leiger vekk. I sameigar har kvar enkelt sameigar driveplikt.

Meir informasjon om driveplikt finn du på landbruksdirektoratet.no.

Fritak frå driveplikt

Les meir om fritak frå driveplikt her

Kontakt oss

Anette Mek Vik

Tlf 53 45 85 40
e-post anevik@fitjar.kommune.no  

Adresse

Fitjar rådhus