Arbeidstakarorganisasjonar som er part i hovudtariffavtalen: 

  • Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor - LOK
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - kommune - YSK
  • Unio
  • Akademikerne - kommune
  • Frittstående forbund

Hovudtariffavtalen i elektronisk format finn ein på heimesida til KS.