Stord kommune har hovudverneombod (HVO), som vert valt for fire år om gongen. Hovudverneombodet har kontakt med verneomboda og samordnar deira arbeid.

Verneombodet si rolla er å ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som gjeld arbeidsmiljø. Dersom du oppdagar forhold som kan føra til ulykke- eller helsefare, skal du straks varsla leiinga og dei som er utsatt for faren.