Stord kommune har hovudverneombod (HVO), som vert valt for fire år om gongen. HVO har ansvar på lik line med verneombod, men vert trekt inn i saker der verneombod treng hjelp, eller i større fellessaker.

Hovudverneombodet har kontakt med verneomboda og samordnar deira arbeid.

Verneombodet si rolla er å ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som gjeld arbeidsmiljø. Dersom du oppdagar forhold som kan føra til ulykke- eller helsefare, skal du straks varsla leiinga og dei som er utsatt for faren.

Hovudverneombud Andreas Bjordal 

Tlf. 918 63 242

E-post:Andreas.Bjordal@stord.kommune.no