Økonomisjefen er direkte overordna følgjande einingar

  • Eining for økonomi og rekneskap
  • Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum

Særleg arbeidsområde

  • Overordna økonomisaker
    • budsjett
    • budsjettrevisjonar
    • månadlege økonomirapportar