Medarbeidarane har ansvar for samarbeid med eksterne partar, som t.d. fylkeskommunale og statlege organ o.a., innan det fagområdet dei representerer. 

Oppgåvene til avdelinga er av overordna karakter og gjeld heile eller deler av den kommunale verksemda, til dømes:

  • Emne som gjeld utvikling av samfunnet (t.d. kommuneplan og kommunedelplanar)
  • Skule- og barnehagefagleg planlegging og kvalitetssikring
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling
  • Rådgjeving
  • Fagutvikling
  • Betre tverrfagleg utvikling
  • Spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp
  • Redusert foreldrebetaling
  • Handsaming av søknader innanfor områda barnehage, skule og oppvekst

Tilsette

 

 

Namn

 

Tittel

Mariann J. Hilt

Tlf. 53 49 66 89 / 414 16 503

E-post: Mariann.Jacobsen.Hilt@stord.kommune.no

Kommunalsjef

Ragnhild Storebø

Tlf. 976 89 249

Send e-post til fagkontoret 

Barnehagefagleg rådgjevar

Inger Vik Framnes

Tlf. 53 49 69 99

Send e-post til fagkontoret 

Barnehagefagleg rådgjevar

Nancy Aasheim

Tlf. 53 45 64 85

Send e-post til fagkontoret 

Skule- og barnehagefagleg rådgjevar

Siri Marie Erland

Tlf. 53 49 66 00 (sentralbord)

E-post: siri.marie.erland@stord.kommune.no 

Skulefagleg rådgjevar

Per Christian Rognli

Tlf. 908 98 782

Send e-post til fagkontoret 

Skulefagleg system Visma flyt skole

Franny Maria Bøthner

Tlf. 988 05 456

Send e-post til fagkontoret

Skulefagleg system Visma flyt skole

Sanna Pynnönen

Send e-post til fagkontoret

Leiar for kommunale barnehagar

Hans Dagfinn Reppen

Tlf. 53 49 67 94

Send e-post til fagkontoret 

Leiar avdeling for forvaltning, tilsyn og administrasjon