NamnTittel
Ronny Augustson
Tlf: 97 48 13 39
E-post: ronny.augustson@stord.kommune.no
Driftsleiar VA
Øivind Lothe
Tlf: 97 55 20 70
E-post: olo@stord.kommune.no
Avd.leiar VA
Erik Kallestadbakken
Tlf: 53 49 67 55/ 97 55 20 85
E-post: erik.kallestadbakken@stord.kommune.no
Formann vatn og avlaup
Gunhild Enes
Tlf: 53 49 67 57 / 975 52 079
E-post:gunhild.enes@stord.kommune.no
Leidningsnett og kart
Anders Junge 
Tlf: 97 55 20 88
E-post:anders.junge@stord.kommune.no
Kontrollør
Svein Erik Vinje
Tlf: 97 55 22 04
E-post: svein.erik.vinje@stord.kommune.no

Gebyr/faktura

Eigedomsavgifter

Kathrin Løbø
Tlf: 53 49 68 05/ 97 55 20 22
E-post: klo@stord.kommune.no
Forvaltning og kontroll VA
Ina E. Kallestad
Tlf: 53 49 68 01/ 97 55 20 72
E-post: iek@stord.kommune.no
Førstesekretær VA