Medlemer i kontrollutvalet 2015-2019:

Leiar: Fredrik Litleskare (H)
Nestleiar: Peggy Husevik Bærøy (V) 

Odd Ståle Larsen (FRP, e-post: oddstale.larsen@ikm.no, mob: 976 57 943
Fredrik Litleskare (H), e-post: fredrik.litleskare@applyleirvik.no  mob: 982 63 467
Peggy Husevik Bærøy (V), e-post: peggy.baroy@outlook.com mob: 916 94 035
Anna Herborg Førland (Ap), e-post: annahfor@sklbb.no, mob: 913 37 289 
Tarjei Haga (Ap), e-post: tarjei.haga@gmail.com, mob: 415 11 549 

Møteinnkallingar og møteprotokollar finn du til høgre.

Varamedlemer

FRP

Nils Gunnar Waage
Ani Hystad
Ole Kristian Angeltveit

H

Hege Skram
Svein Grutle
Kristoffer Valland

Sp/KrF/SV/Ap/STL og V

Inge Øpstad (AP)
Liv Mortensen (SV)
Signe Ekeland (SV)

Om Kontrollutvalet

Utvalet har som hovudføremål å medverke til ei ålmenn tillit i befolkninga, i høve best mogleg løysing av kommunale oppgåver. Vidare at den kommunale oppgåveløysinga er i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Utvalet skal også sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.  

Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har fem medlemmar. Leiar og nestleiar skal vera medlem av kommunestyret. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vera representerte i andre politiske utval.

Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet kan ikkje leggast til kommuneadministrasjonen, eller til revisjonen. Sekretariatet for kontrollutvalet ligg under Hordaland fylkeskommune. Dette er også grunnen til at de ikkje finn møteinnkallingar og møteprotokollar til Kontrollutvalet på kommunen sitt Innsyn (digitale post- og utvalslister).

- Sjå forskrift om Kontrollutval

- Kontrollutvalsboka (regjeringen.no)

- Forum for kontroll og tilsyn