Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Løn og personal

Løn og personal er strategisk leiing og einingane si støtte i saker knytt til rekruttering, arbeidsmiljø, lønsfastsetjing, lønsutbetaling, lønsforhandlingar, pensjon/seniorpolitikk, forsikring, personalreglement, permisjonar, fråværsregistrering osv.

Løn og personal har tett samarbeid med dei hovudtillitsvalde og hovudverneombodet i kommunen.

Meld sak/spørsmål til oss på serviceportalen (pureservice.com)

 Ledige stillingar i Stord kommune

 interne stillingar

Lønsutbetaling i Stord kommune er den 12. i mnd.  

Avtalar og ordningar for tilsette i Stord kommune

Skjema og rutinar finn du i kvalitetssystemet vårt Compilo