Løn og personal er strategisk leiing og einingane si støtte i saker knytt til rekruttering, arbeidsmiljø, lønsfastsetjing, lønsutbetaling, lønsforhandlingar, pensjon/seniorpolitikk, forsikring, personalreglement, permisjonar, fråværsregistrering osv.

Løn og personal har tett samarbeid med dei hovudtillitsvalde og hovudverneombodet i kommunen.

Lønsutbetaling i Stord kommune er den 12. i mnd.

Avtalar og ordningar for tilsette i Stord kommune

Skjema og rutinar finn du i kvalitetssystemet vårt Compilo

Søkja jobb

Ønskjer du jobb i kommunen? Her finn du ledige stillingar

Tilsette

Namn

Funksjon / arbeidsoppgåver

Telefon og e-postadresse

Sverre SørensenAvdelingsleiar

53 49 66 62

Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no

Malin HamnesHMT-leiar

970 90 440

malin.hamnes@stord.kommune.no 

 Koordinator for lærlingar

 

 

Randi SveinsgjerdSakshandsamar/nestleiar

53 49 66 02 / 975 52 016

rsv@stord.kommune.no

Hilde Mary LaukhamarSakshandsamar 

53 49 66 92

hil@stord.kommune.no

Timea BaslerKonsulent legetenester

53 49 66 37 / 480 88 231

Timea.Basler@stord.kommune.no 

Anne-Line Innvær

Sakshandsamar

 

 53 49 66 91 / 473 90 849

anne-line.innvaer@stord.kommune.no

Gerd Kristin Handeland

 

Fagansvarleg løn53 49 69 12

gerd.kristin.handeland@stord.kommune.no
Bjørg BrattetauleRefusjon sjukeløn og foreldrepengar 53 49 67 13

bjorg.brattetaule@stord.kommune.no
Anne KlingsheimLønsarbeid53 49 66 18

anne.klingsheim@stord.kommune.no 
Kristine Habbestad OmaLønsarbeid 53 49 66 82

Kristine.Habbestad.Oma@stord.kommune.no