Eininga skal sikra at dei verdiane som er skapt vert ivaretekne og har også ansvar for utvikling, forvalting, drift og vedlikehald av eigedomane og anlegga.