Eininga skal sikra at dei verdiane som er skapt vert ivaretekne og har også ansvar for utvikling, forvalting, drift og vedlikehald av eigedomane og anlegga. 

Tilsette

Namn Arbeidsområde

Arne Bjelland

Tlf: 53 49 68 35 / 975 52 037

E-post: arne.bjelland@stord.kommune.no

 

Einingsleiar

Eva Bottyanova (man og fre)

Tlf: 53 49 69 30

E-post: eva.bottyanova@stord.kommune.no

 

Økonomi

Rune Hansen

Tlf: 53 49 68 09 / 975 52 038

E-post: rune.hansen@stord.kommune.no

 

Fagsjef

Tove Elin Anglevik Simonsen

Tlf: 53 49 68 13 / 932 68 889

E-post: tove.elin.anglevik.simonsen@stord.kommune.no

 

Avdelingsleiar reinhald

Leif Rune Gravdal

Tlf: 53 49 68 28 / 975 52 020

E-post: leif.rune.gravdal@stord.kommune.no

Avdelingsleiar byggdrift

Avdelingsleiar grøntavdeling

- uteområde
- idrettsbanar
- skog/parkar og diverse

Øystein Leirvik Onarheim

Tlf: 53 49 68 44 / 975 52 045

E-post: oystein.leirvik.onarheim@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

Frode Hatlevik

Tlf: 53 49 67 63 / 909 16 456

E-post: frode.hatlevik@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

 

Øyvind Dahl

Tlf: 53 49 68 23 / 975 52 067

E-post: oyvind.dahl@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

Leif Arne Kjærland

Tlf: 53 49 67 62 / 970 13 499

E-post: leif.arne.kjaerland@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

Sigurd Huglen

Tlf: 53 49 68 33 

E-post: sigurd.huglen@stord.kommune.no

 

Eigedomsforvaltar

Gunnhild Dale

Tlf: 53 49 68 07 / 909 12 982

E-post: gunnhild.dale@stord.kommune.no

 

Bustadforvaltar utleigebustadar

Margareth Ottesen Mjønes

Tlf: 928 13 994

E-post: margareth.ottesen.mjones@stord.kommune.no

 

Vikahaugane idrettanlegg

Edel Helen Torsnes

Tlf: 53 49 67 54 / 975 52 060

E-post: edel.helen.torsnes@stord.kommune.no

 

 

Teikningar/kart kommunale bygg

HMT

Sylve Rusten

Tlf. 53 49 69 31

E-post: sylve.rusten@stord.kommune.no

Rådgjevar idrett- og friluft