Eininga skal sikra at dei verdiane som er skapt vert ivaretekne og har også ansvar for utvikling, forvalting, drift og vedlikehald av eigedomane og anlegga. 

Tilsette

Namn Fagfelt

Arne Bjelland

Tlf: 53 49 68 35 / 975 52 037

E-post: arne.bjelland@stord.kommune.no

Einingsleiar

John Grimeland

Tlf: 53 49 68 09 / 909 14 678

E-post: john.grimeland@stord.kommune.no

Fagleiar

Leif Rune Gravdal

Tlf: 53 49 68 28 / 975 52 020 

E-post: Leif.Rune.Gravdal@stord.kommune.no

 

Avdelingsleiar byggdrift

Avdelingsleiar grøntavdeling

- uteområde

- idrettsbanar

- skog, parkar og diverse

Tove Elin Anglevik Simonsen

Tlf: 53 49 68 13 / 932 68 889

E-post: tove.elin.anglevik.simonsen@stord.kommune.no

 

Avdelingsleiar reinhald

Gunnhild Dale

Tlf: 53 49 68 07 / 909 12 982

E-post: gunnhild.dale@stord.kommune.no

 

 

Bustadforvaltar utleigebustader


 

Øystein Leirvik Onarheim

Tlf: 53 49 68 44 / 975 52 045

E-post: oystein.leirvik.onarheim@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

Frode Hatlevik

Tlf: 53 49 67 63 / 909 16 456

E-post: frode.hatlevik@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

 

Øyvind Dahl

Tlf: 53 49 68 23 / 975 52 067

E-post: oyvind.dahl@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

Leif Arne Kjærland

Tlf: 53 49 67 62 / 970 13 499

E-post: leif.arne.kjaerland@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

Aleksander Størdal

Tlf.  919 29 300

E-post: aleksander.stordal@stord.kommune.no

Prosjektleiar elektro

Sigurd Huglen

Tlf: 53 49 68 33 / 480 82 781

E-post: sigurd.huglen@stord.kommune.no

 

Eigedomsforvaltar

Edel Helen Torsnes (Vikahaugane 07.30-11.00, Heiane 11.00-15.00)

Tlf: 53 49 67 54 / 975 52 060

E-post: edel.helen.torsnes@stord.kommune.no

 

Teikningar/kart kommunale bygg

HMT

Vikahaugane idrettsanlegg

 

Sylve Rusten

Tlf. 53 49 69 31 /  900 92 581

E-post: sylve.rusten@stord.kommune.no

 

 

Rådgjevar idrett- og friluftsliv

 

Eva Bottyanova (Heiane måndag og fredag)

Tlf. 53 49 69 30

E-post: eva.bottyanova@stord.kommune.no

Økonomi