BileteNamm, tittel og oppgåver
 

Landbruks- og miljøsjef (for tida er Annette Mek Vik leiar)

 • Konsesjon
 • Produksjonstilskot
 • Jordlova
 • Bakkeplanering/nydyrking.
Anette Mek Vik

Anette Mek Vik

Tlf. 53 45 85 40
anevik@fitjar.kommune.no 

Fungerande landbruks- og miljøsjef, og rådgjevar landbruk

 • Produksjonstilskot
 • Konsesjon
 • Dreneringstilskot
 • Tilleggsnæring landbruk/bygdeutvikling
 • Jordlov
 • Viltforvaltning
Aase Nøttveit

Aase Nøttveit

Tlf. 53 45 85 48
aase.nottveit@fitjar.kommune.no

Rådgjevar landbruk

 • Produksjonstilskot
 • Avløysartilskot
 • Sjukeavløysing
 • SMIL-ordninga
 • RMP (regionalt miljøprogram)
 • Miljøplanar
 • Gardskart
 • Landbruksregister
 • Ulike prosjekt.
profilbilete av Åse Meling Underhaug

Åse Meling Underhaug

Tlf. 932 72 758
aseund@fitjar.kommune.no

Rådgjevar skog og vilt

 • Skogfond
 • Tilskotsordningar for skogkultur og vegbygging (NMSK)
 • Kursing i ulike tema innan skogbruk
 • Motorferdsel i utmark
 • Viltforvaltning.
 

Vebjørn Jørgensen

Tlf. 53 45 85 49
vebjor@fitjar.kommune.no

Rådgjevar natur og miljø 

 • Miljøspørsmål
 • Havbruk
 • Forureining
 • Utsleppsløyve
 • Kontaktperson friluftsliv (Fitjar), 
 • Verneområda (Stord)
 • Biologisk mangfald

Administrativ kontaktperson for Sunnhordland vassområde

profilbilete av Mari Lunde Lepsøy

Mari Lunde Lepsøy

Tlf. 53 45 85 43
marlep@fitjar.kommune.no

Rådgjevar

 • Konsesjonsaker/konsesjonsfridom
 • Jordlovssaker
 • Drenering
 • Uttalesaker m.m.