Kontakt oss

Telefon RBO: 404 36 144

Telefontid kvardagar kl. 09.00–14.00.
Kundeavtalar/opningstid kvardagar kl. 09.30–14.00.

Post til eininga skal sendast til e-post rbo@stord.kommune.no, ikkje til direkte til sakshandsamarane sine e-postadresser.

Besøksadresse: Stord rådhus, Borggata 2, 5417 Stord

Postadresse: Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord

Tilsette

Einingsleiar: Elisabeth Gjerde
E-post: elisabeth.gjerde@stord.kommune.no 
Telefon: 469 64 985

Regulering
Fagleiar: Irinja Almås 
E-post: irinja.almas@stord.kommune.no
Telefon: 476 98 719
Linn Kari Langhelle
E-post: linn.langhelle@stord.kommune.no
Telefon: 901 57 233
Madel Lillenes Helland (i permisjon)
E-post: Madel.Lillenes.Helland@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 83
 

 

Byggesak
Fagleiar: Jannike Vestbøstad Maraas
E-post: Jannike.Vestbostad.Maraas@stord.kommune.no
Telefon: 488 98 091
Gudfinna Erlingsdottir
E-post: gudfinna.erlingsdottir@stord.kommune.no
Telefon: 984 81 524
Per Jarle Kosior Valvatne
E-post: pva@stord.kommune.no
Telefon: 975 52 240
Tonje Ekre
E-post: Tonje.Ekre@stord.kommune.no
Telefon: 488 95 052
Line Larsen Skjetne
E-post: line.larsen.skjetne@stord.kommune.no 
Telefon: 404 30 948
 

 

 

 

 

Kart og oppmåling
Fagleiar: Yngve Sagvaag Lunde
E-post: yngve.sagvaag.lunde@stord.kommune.no
Telefon: 917 08 213
Håvard Pedersen
E-post: Havard.Pedersen@stord.kommune.no
Telefon: 920 47 697
Espen Madsen
E-post: espen.madsen@stord.kommune.no
Telefon: 404 83 631