Post til eininga skal sendast til e-post rbo@stord.kommune.no, ikkje til direkte e-post adressene.

Tilsette

På grunn av koronasituasjonen har me heimekontor. Du kan framleis nå oss på kontortelefon då desse er vidarekopla til (privat) mobiltelefon. Opningstid kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Einingsleiar
Einingsleiar: Anne Randi Naurstad
E-post anne.randi.naurstad@stord.kommune.no
Telefon 53 49 69 43

 

Regulering
Fagleiar: Irinja Almås 
E-post: irinja.almas@stord.kommune.no
Telefon 53 49 68 80
Linn Kari Langhelle
E-post linn.langhelle@stord.kommune.no
Telefon 53 49 68 16
Andreas Ruud Rag
E-post andreas.ruud.rag@stord.kommune.no
Telefon 53 49 68 83

 

Byggjesak

Fagleiar: Kristian Skar Skulstad
E-post kristian.skar.skulstad@stord.kommune.no
Telefon 53 49 69 89
Gudfinna Erlingsdottir
E-post gudfinna.erlingsdottir@stord.kommune.no
Telefon 53 49 68 21
Marlene Sørli - (fri torsdag)
E-post marlene.sorli@stord.kommune.no
Telefon 53 49 69 82
Andrea Marie Gundersen
E-post andrea.marie.gundersen@stord.kommune.no 
Telefon 53 49 68 36
Per Jarle Valvatne
E-post per.jarle.valvatne@stord.kommune.no
Mobil 97 55 22 40

 

Kart
 Fagleiar: Yngve Sagvaag Lunde
E-post yngve.sagvaag.lunde@stord.kommune.no
Telefon 53 49 68 37
Øyvind Agdestein
E-post oyvind.agdestein@stord.kommune.no
Telefon 53 49 68 03
Tone J. Riisnæs
E-post tone.riisnaes@stord.kommune.no
Telefon 53 49 68 17