Kontakt oss

Telefon sentralbord: 53 49 66 00.

Opningstid kvardagar 08.00 - 15.30. Byggesak: 13.00 - 14.30.

Post til eininga skal sendast til e-post rbo@stord.kommune.no, ikkje til direkte e-post adressene.

Besøksadresse: Stord rådhus, Borggata 2, 5417 Stord

Postadresse: Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord

 

TIlsette

Einingsleiar

Einingsleiar: Anne Randi Naurstad
E-post: anne.randi.naurstad@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 69 43

 

Regulering

Fagleiar: Irinja Almås 
E-post: irinja.almas@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 80 kl 13.00 - 14.30

Linn Kari Langhelle
E-post: linn.langhelle@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 16

Andreas Ruud Rag - for tida fråværande
E-post: andreas.ruud.rag@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 83

 

Byggjesak  - tilgjengeleg kvardagar kl 13.00-14.30

Fagleiar: Jannike Vestbøstad Maraas
E-post: Jannike.Vestbostad.Maraas@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 69 39

Gudfinna Erlingsdottir
E-post: gudfinna.erlingsdottir@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 21

Per Jarle Kosior Valvatne
E-post: pva@stord.kommune.no
Mobil: 975 52 240

Tonje Ekre
E-post: Tonje.Ekre@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 36

Martina Søvik Olsen - permisjon til 07.11.2022
E-post: Martina.Sovik.Olsen@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 69 89

 

Kart

 Fagleiar: Yngve Sagvaag Lunde
E-post: yngve.sagvaag.lunde@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 37

Øyvind Agdestein
E-post: oyvind.agdestein@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 03

Tone J. Riisnæs
E-post: tone.riisnaes@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 17

Håvard Pedersen
E-post: Havard.Pedersen@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 69 36