Post til eininga skal sendast til e-post rbo@stord.kommune.no, ikkje til direkte e-post adressene.

Tilsette

På grunn av koronasituasjonen har nokre av oss heimekontor. Du kan framleis nå oss på kontortelefon då desse er vidarekopla til (privat) mobiltelefon. 

Opningstid kvardagar 08.00 - 15.30. Byggesak: 11.30 - 14.30.

 

Einingsleiar

Einingsleiar: Anne Randi Naurstad
E-post: anne.randi.naurstad@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 69 43

 

Regulering

Fagleiar: Irinja Almås 
E-post: irinja.almas@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 80

Linn Kari Langhelle
E-post: linn.langhelle@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 16

Andreas Ruud Rag
E-post: andreas.ruud.rag@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 83

 

Byggjesak

Gudfinna Erlingsdottir
E-post: gudfinna.erlingsdottir@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 21

Marlene Sørli 
E-post: marlene.sorli@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 69 82

Håkon Reinskau Knudsen
E-post: Hakon.Reinskau.Knudsen@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 36

Per Jarle Kosior Valvatne
E-post: pva@stord.kommune.no
Mobil: 975 52 240

Martina Søvik Olsen

E-post: Martina.Sovik.Olsen@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 69 89

 

Kart

 Fagleiar: Yngve Sagvaag Lunde
E-post: yngve.sagvaag.lunde@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 37  i permisjon til 31.07.2021

Øyvind Agdestein
E-post: oyvind.agdestein@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 03

Tone J. Riisnæs
E-post: tone.riisnaes@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 17

Håvard Pedersen
E-post: Havard.Pedersen@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 69 36