Oppgåvene til avdelinga er av overordna karakter og gjeld heile eller deler av den kommunale verksemda, til dømes:

  • Emne som gjeld utvikling av samfunnet (t.d. kommuneplan og kommunedelplanar)
  • Skule- og barnehagefagleg planlegging og kvalitetssikring
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling.

Tenesteomtalar og skjema finn du lenger nede på sida.

Fagavdelinga arbeider for politikarar, strategisk leiing og einingsleiarar med sakshandsaming, utvikling, kvalitetssikring, rettleiing og rådgjeving.

Medarbeidarane har ansvar for samarbeid med eksterne partar, som t.d. fylkeskommunale og statlege organ o.a., innan det fagområdet dei representerer. 

Tilsette

Namn Tittel

Mariann J. Hilt

Tlf: 53 49 66 89 / 414 16 503

E-post: Mariann.Jacobsen.Hilt@stord.kommune.no

Kommunalsjef

Anne Marie Berentsen

Tlf: 53 49 66 83 / 984 61 772

Send e-post til fagkontoret 

Barnehagefagleg rådgjevar

Inger Vik Framnes

Tlf: 53 49 69 99

Send e-post til fagkontoret 

Sakshandsamar barnehage

Hans Dagfinn Reppen

Telefon: 53 49 67 94

Send e-post til fagkontoret 

Skulefagleg rådgjevar

Ragnhild Storebø

Tlf: 53 49 69 14 /  976 89 249

Send e-post til fagkontoret 

Barnehagekonsulent

Siri Marie Erland

Tlf: 53 49 69 06 / 911 50 400

Send e-post til fagkontoret 

Skulefagleg rådgjevar

Kontaktperson til ungdomsrådet

Nancy Aasheim

Tlf: 53 45 64 85

Send e-post til fagkontoret 

 

Konsulent skule