Bassenget er 12 m x 15 m stort og har ei djupne frå 0,70 til 1,50 m. Der er eigen garderobe for funksjonshemma, med heis frå garderobe til basseng og rullestolgang ut i bassenget. Vasstemperaturen er 34C. 

Opningstider for offentleg bading

Laurdagar klokka: 

12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
16.15 – 17.00
17.45 – 18.30

Billettsal startar kl: 12.30, 14.00, 16.00 og 17.30.

Offentleg bading startar 9. september 2023 og har siste dag før sommaren, 27. april 2024.

Pris

Born         kr 50,-

Vaksne      kr 100,-     (frå 16 år)

Familie      kr 200,-     (maks 4 personer. 2 vaksne og 2 born eller 1 vaksen og 3 born. Utover 4 betaler ein for den einskilde)

Prisen gjeld for alle, inkludert pensjonistar og uføretrygda.

Me tek kort og vipps som betalingsmetode.

Leige bassenget

Datoar bassenget er stengt

Stenging av bassenget hausten 2023 og våren 2024


22.08.23 Opnar etter sommaren

22.12.23 Stenger for juleferie kl 15:00

03.01.24 Opnar etter jul/nyttår

22.03.24 Stenger for påskeferie kl 15:00

03.04.24 Opnar etter påske

01.05.24 Stengt

09.05.24 Stengt 

17.05.24 Stengt

20.05.24 Stengt

14.06.24 Stenger for sommaren kl 15:00

Terapibading

Her finn du informasjon om terapibading

Terapibading er kun for brukarar som bur i Stord kommune. Unntaket er dei som jobbar i Stord kommune. 

Kontakt oss

Kontaktperson Hanne Flakstad Gunnarson 
Tlf. 53 49 67 05 / 488 64 316
(måndag, onsdag og fredag)
Send epost til Hanne Flakstad Gunnarson

Einingsleiar Kristin Steinsland
Tlf. 53 49 66 95 / 416 94 266
Send epost til Kristin Steinsland

Treningskontakt - badevakt  Marlen Fajardo Omana 
Tlf. 94 17 55 67 
(tys, tors 9-14.30 og fred 9-14)

Information about the Pool

15 meter pool at 34°C.
Admission prices: Adults 100,- | Children 50,- | Family 200,- (max 2 adults and 2 children or 1 adult and 3 children)

Our pool facilities include a changing area reserved for our disabled customers, and we also have a hoist for easy access to the pool as required

Opening hours

The pool is open from September 4th 2023 to April 27th 2024 at the following hours:  

Saturday

12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
16.15 – 17.00
17.45 – 18.30

Tickets from kl. 12.30, 14.00, 16.00 og 17.30

You can pay with card only.