Bassenget er 12 m x 15 m stort og har ei djupne frå 0,70 til 1,50 m. Der er eigen garderobe for funksjonshemma, med heis frå garderobe til basseng og rullestolgang ut i bassenget. Vasstemperaturen er 34C. 

Opningstider for offentleg bading

Laurdagar klokka: 

12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
16.15 – 17.00
17.45 – 18.30

Billettsal startar kl: 12.30, 14.00, 16.00 og 17.30

Pris:

Born         kr 50,-

Vaksne      kr 100,-     (frå 16 år)

Familie      kr 200,-     (maks 4 personer. 2 vaksne og 2 born eller 1 vaksen og 3 born. Utover 4 betaler ein for den einskilde)

Prisen gjeld for alle, inkludert pensjonistar og uføretrygda.

Me tek kort og vipps som betalingsmetode.

Offentleg bading startar 3. september 2022 og har siste dag før sommaren, 29. april 2023.

Datoar bassenget er stengt

16.08.22          Opnar etter sommaren
22.12.22          Stenger for juleferie kl 15:00


03.01.23          Opnar etter jul/nyttår
31.03.23          Stenger for påskeferie kl 15:00


12.04.23          Opnar etter påske


01.05.23          Stengt
17.05.23          Stengt
18.05.23          Stengt
29.05.23          Stengt


16.06.23          Stenger for sommaren kl 15:00

 

Offentleg bading startar 3. september 2022 og har siste dag, før sommaren 29. april 2023

Terapibading

Her finn du informasjon om terapibading

Terapibading er kun for brukarar som bur i Stord kommune. Unntaket er dei som jobbar i Stord kommune. 

Kontakt oss

Einingsleiar Kristin Steinsland
Tlf. 53 49 66 95 / 416 94 266
Send epost til Kristin Steinsland

Treningskontakt - badevakt  Marlen Fajardo Omana 

Tlf. 94 17 55 67 

(tys, tors 9-14.30 og fred 9-14)

Information about the Pool

15 meter pool at 34°C.
Admission prices: Adults 100,- | Children 50,- | Family 200,- (max 2 adults and 2 children or 1 adult and 3 children)

The Pool has its own wordrobe for people with disabilities. There is an elevator from the wardrobe to the pool and wheelchair access.

Opening hours

The pool is open from September 3rd 2022 to April 29th 2023 at the following hours:  

Saturday

12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
16.15 – 17.00
17.45 – 18.30

Tickets from kl. 12.30, 14.00, 16.00 og 17.30

You can pay with card only.