Informasjon

Mottak i Fellestenester er ein stad du kan venda deg med alle typar spørsmål om kommunale tenester.
Ein kan søkja informasjon gjennom:

Me vil svare deg og/eller vise deg vidare til rett person. Me ønskjer at du får korrekt informasjon og at du opplever god service.

Sal

I rådhuset kan du kjøpa pin og bøker mm.Sjå kva me sel her.

Avdelinga har elles følgjande oppgåver

 • Førebuing og gjennomføring av alle dei politiske møta i kommunen. Les meir om politisk sekretariat.
 • Overordna ansvar for gjennomføring av kommunestyre-, fylkes- og stortingsval i Stord kommune.
 • Registrering av all inngåande og utgåande post i Stord kommune, samt ansvar for arkiveringa.
 • Hjelpe publikum og pressa med innsyn i offentlege dokument frå kommunen. Innsyn kan bestillast via postlistene til kommunen. 

Arkiv

Arkivet til Stord kommune befinn seg i 1. etasje i Stord rådhus. Kommunen har plikt til å hjelpe deg å finne dokument gjennom arkivsystemet.

Arkivansvarleg er Elin Ravnskog, tlf. 53 49 66 48.

Arkivplan

Stord kommune har i 2015 utarbeida ein arkivplan, les planen her.

Historisk arkiv

Les om historia om korleisStord rådhus vart til i 1965

Politisk sekretariat

Fellestenester har sekretæransvar for alle dei politiske møta i Stord kommune. Det politiske sekretariatet har følgjande oppgåver:

 • Utsending og publisering av møteinnkallingar i forkant av alle politiske møte. Det skal skje i hovudsak ti dagar før møta.
 • Innkalling av varamedlemar ved forfall
 • Sekretær i møta med ansvar for protokoll for kvar sak, samt møteprotokoll
 • Publisering og utsending av møteprotokoll
 • Føring av møtegodtgjersle

Dersom du er folkevald og må melde forfall til eit møte, må du melde frå til post@stord.kommune.no så snart som mogleg.

Sakshandsamar har ansvar for oppfølgjing av vedtak. Publikum skal difor ta kontakt med sakshandsamar og ikkje møtesekretær.

Alle dei politiske møta er opne for publikum, med mindre det vert handsama saker som er unnateke offfentleg innsyn.

Sekretærar

Marit Annie Åkra, tlf. 53 49 66 53

 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Den særskilde klagenemnd
 • Valstyret
 • Valnemnda
 • Komite for næring, miljø og kultur

Haldis Lauksund, tlf 53 49 66 90

 • Komite for rehabilitering, helse og omsorg
 • Komite for oppvekst og utdanning
 • Forvaltningsstyret
 • Rådet for funksjonshemma
 • Eldrerådet

 

Tilsette

Namn Tittel/ansvarsområde

Helena Schwartz Kvarme

Tlf: 53 49 66 51

E-post: Helena.Kvarme@stord.kommune.no 

Avdelingsleiar med ansvar for alkoholforvaltning.

Gunn Tove Johansen

Tlf: 53 49 66 52

E-post: post@stord.kommune.no

Sakshandsamar med ansvar for post, arkiv og serverings- og skjenkesaker

Haldis Lauksund

Tlf: 53 49 66 90 / 909 51 545

E-post: hla@stord.kommune.no

Nettredaktør og politisk møtesekretær

Anja Mikkelson

Tlf: 53 49 66 03 / 476 64 567

E-post: Anja.Mikkelson@stord.kommune.no

Prosjektleiar

Brit Seldal Myklebust

Tlf: 53 49 66 00

E-post: fellestenester@stord.kommune.no

Kundehandsamar

Elin Ravnskog

Tlf: 53 49 66 48

E-post: post@stord.kommune.no

Arkivleiar

Torill Elen Rønnekleiv

Tlf: 53 49 66 00

E-post: fellestenester@stord.kommune.no

Kundehandsamar

Renate Våge

Tlf: 53 49 66 51

E-post: post@stord.kommune.no

Sakshandsamar med ansvar for post

Marita Zakariassen

E-post: marita.zakariassen@stord.kommune.no

Lærling

Marit Annie Åkra

Tlf: 53 49 66 53

E-post: maa@stord.kommune.no

Sakshandsamar og politisk møtesekretær